Zagospodarowanie

Zagospodarowanie to nieodpłatne przejęcie składnika majątkowego przez dowolną komórkę organizacyjną Uczelni.

Wyświetlanie jednego wyniku