Darowizna – Informacja

Przez darowiznę rozumie się nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego na rzecz podmiotu, który będzie wykorzystywał go do działalności wychowawczej, oświatowej, naukowej, kulturalnej, ochrony środowiska, pomocy społecznej, ochrony zdrowia lub na cele charytatywne i dobroczynne.

Informacja o składniku majątkowym pozostaje na stronie internetowej przez okres 14 dni od daty jej zamieszczenia.

O przejęciu przedmiotu decyduje kolejność zgłoszeń.

Odbiór osobisty.

ABY   PRZEJĄĆ  SKŁADNIK   MAJĄTKOWY   W   FORMIE   DAROWIZNY   NALEŻY:

  1. Wejść w zakładkę LOGOWANIE I REJESTRACJA, wpisać swój adres e-mail, hasło oraz numer telefonu kontaktowego, a utworzone w ten sposób konto uzupełnić o swoje dane teleadresowe. Rejestracja jest jednorazowa. Ponowne wejścia na konto odbywać się będą za pomocą logowania.
  1. Po zalogowaniu wybieramy składnik majątkowy z zakładki DAROWIZNA. Po dokładnym zapoznaniu się z jego opisem należy „dodać go do koszyka”.
  1. W przypadku chęci przejęcia w formie darowizny większej ilości składników należy kliknąć KONTYNUUJ lub ponownie wejść do zakładki DAROWIZNA i postąpić w taki sam sposób, jak opisany powyżej.
  1. Po poprawnym dodaniu do KOSZYKA wybranych składników wyświetli się PODSUMOWANIE KOSZYKA, które należy potwierdzić klikając PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA.
  1. W SZCZEGÓŁACH ZAMÓWIENIA wpisujemy niezbędne dane, które potwierdzamy klikając na ZAKOŃCZ I ZAMÓW.
  1. Po prawidłowym przejściu wszystkich wyżej wymienionych kroków zamówienie otrzymuje swój indywidualny numer, a na adres e-mail wskazany w SZCZEGÓŁACH ZAMÓWIENIA wysyłana jest wiadomość potwierdzająca jego przyjęcie.
  1. Składniki majątkowe Uczelni mogą być również rezerwowane bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. W takim przypadku, po wybraniu interesujących nas składników (dodaniu do koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji procesu rezerwacji.