Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych Politechniki Białostockiej.

Zagospodarowanie to nieodpłatnie przejęcia składnika majątkowego przez dowolną komórkę organizacyjną Uczelni.

Sprzedaż składnika majątkowego może być dokonana pracownikom, osobom spoza Uczelni, jak również firmom lub instytucjom.

Darowizna oznacza przekazanie składnika majątkowego na rzecz podmiotu, który będzie wykorzystywał go do działalności wychowawczej, oświatowej, naukowej, kulturalnej, ochrony środowiska, pomocy społecznej, ochrony zdrowia lub na cele charytatywne i dobroczynne.

Powyższe działania zgodne z zarządzeniem nr 603 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania czynności likwidacyjnych i kasacyjnych składników majątku na Politechnice Białostockiej.