Sprzedaż

Sprzedaż składnika majątkowego może być dokonana pracownikom, osobom spoza Uczelni, jak również firmom lub instytucjom.