Przetargi

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Politechniki Białostockiej.

————————————————————————–

Politechnika Białostocka  z siedzibą przy ul. Wiejskiej 45A, 15-351 Białystok, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Białymstoku przy ul. Oskara Sosnowskiego w obrębie 11, nr ewidencyjny 476/8, o pow. 0,0125 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00060363/8.

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna RODO

Mapa działki nr 476

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargów

Warunki przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej