Close-up of businessman filling paperwork on desk in his office. Planning new business project

DAROWIZNA

Zapraszamy organizacje prowadzące działalność wychowawczą, oświatową, naukową, kulturalną, zajmujące się ochroną środowiska, pomocą społeczną, ochroną zdrowia lub prowadzące działalność charytatywną i dobroczynną do zapoznania się ze składnikami majątkowymi, które Uczelnia przekazuje w formie darowizny.