Zagospodarowanie – Informacja

Zagospodarowanie składnika majątkowego dotyczy tylko i wyłącznie pracowników PB i oznacza możliwość przejęcia go nieodpłatnie przez dowolną komórkę organizacyjną Uczelni w terminie 14 dni od daty dodania informacji na stronie internetowej. O przejęciu składnika decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zagospodarować składnik majątkowy należy:

  1. Wejść w zakładkę LOGOWANIE I REJESTRACJA, wpisać swój adres e-mail, hasło oraz numer telefonu kontaktowego, a utworzone w ten sposób konto uzupełnić o swoje dane teleadresowe. Rejestracja jest jednorazowa. Ponowne wejścia na swoje konto odbywać się będą za pomocą logowania.
  1. Po zalogowaniu wybieramy składnik majątkowy z zakładki ZAGOSPODAROWANIE. Po dokładnym zapoznaniu się z jego opisem należy „dodać go do koszyka”.
  1. W przypadku chęci zagospodarowania większej ilości składników należy kliknąć KONTYNUUJ lub ponownie wejść do zakładki ZAGOSPODAROWANIE i postąpić w taki sam sposób, jak opisany powyżej.
  1. Po poprawnym dodaniu do KOSZYKA wybranych składników wyświetli się nam PODSUMOWANIE KOSZYKA, które należy potwierdzić klikając PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA.
  1. W SZCZEGÓŁACH ZAMÓWIENIA wpisujemy niezbędne dane oraz akceptujemy regulamin, a następnie potwierdzamy zamówienie klikając na ZAKOŃCZ I ZAMÓW.
  1. Po prawidłowym przejściu wszystkich wyżej wymienionych kroków zamówienie otrzymuje swój indywidualny numer, a na adres e-mail wskazany w SZCZEGÓŁACH ZAMÓWIENIA wysyłana jest wiadomość potwierdzająca jego przyjęcie.
  1. Składniki majątkowe Uczelni mogą być również rezerwowane bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. W takim przypadku, po wybraniu interesujących nas składników (dodaniu do koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji procesu zagospodarowania.

Aby przyspieszyć realizację zamówienia, zachęcamy pracownika zainteresowanego przejęciem składnika majątkowego do ustalenia osoby odpowiedzialnej materialnie, która weźmie go na swój stan i dopełni wszelkich formalności (druk ZMU).

Osoba odpowiedzialna materialnie przekazująca wszczyna procedurę przekazania składnika majątkowego i zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 33 z dnia 28.04.2010r. (zarządzenie 753/2017) wypełnia druk ZMIANY MIEJSCA UŻYTKOWANIA (druk ZMU) będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia, który to druk po zebraniu wymaganych podpisów przekazuje do uzupełnienia osobie odpowiedzialnej materialnie przejmującej.